Phin lọc Gas điều hòa Denso

Sự quan trọng của phin lọc gas

Như độc giả của Gia Nguyễn đã biết, hệ thống điều hòa ô tô được cấu thành từ những bộ phận quan trọng như lốc lạnh, dàn ngưng, dàn nóng điều hòa, quạt, phin lọc gas ... vận hành nhờ dung môi gas lạnh. Mỗi bộ phận đều có [...]